Cơ hội nghề nghiệp

Welcome to Manh Long Ceramics. Satisfaction is our motto

Cơ hội nghề nghiệp
Date Submitted: 17/04/2021 02:44 PM

  DNTN MẠNH LONG

  CHUYÊN NGÀNH GỐM XUẤT KHẨU VÀ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CẦN TUYỂN GẤP
  Vị trí: 01 Trưởng nhóm QC
   

  Mô tả công việc:

  1.  Đặt hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Cơ sở lò gốm .
  2. Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

   

  Yêu cầu chung :

  Quyền lợi được hưởng:

  Hồ sơ gửi về địa chỉ:

  DNTN Mạnh Long

  email: [email protected] .

  Share:
  Other news: