News

Welcome to Manh Long Ceramics. Satisfaction is our motto

News

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Date Submitted: 17/04/2021 02:44 PM

DNTN MẠNH LONG CHUYÊN NGÀNH GỐM XUẤT KHẨU VÀ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CẦN TUYỂN GẤP Vị trí: 01 Trưởng nhóm QC